We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Odpowiedzi na pytania vol​.​1: B​ó​g i Stworzenie (Polish)

by Dana Dirksen

/
1.
1. Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Bóg jest jedynym żywym Bogiem nam. Jest pełen chwały i mocy, mądrości, Suwerenny Stwórca i Pan, Całego świata Pan Bóg jest święty i wieczny Nieskończony, stały i niezmienny Kim jest Bóg? Bóg jest święty i wieczny Jeden, doskonały i niezmienny Nasz umysł nie ogarnie Wielkiej jego chwały On jest wieczny, jedyny I nieśmiertelny Bóg nasz jest Więc cześć Mu i chwała na wieki, Na wieki Jak pisał Paweł do Tymoteusza Więc cześć Mu i chwała na wieki, Na wieki mu cześć 1 List do tymoteusza 1,17
2.
2. Kto stworzył Boga? Kto stworzył Boga? Kto stworzył Boga? Nie stworzył Go nikt! Nie stworzył Go nikt! Kto stworzył Boga? Kto stworzył Boga? Po prostu nikt! Po prostu nikt! Nim Ziemi powstał nam krąg Nim stworzyłeś świat dolin i gór Ty jesteś Bogiem, od wieków jesteś Tyś jest Bóg Śpiewajmy ten psalm PsaLm 90,2
3.
3. Czy Pan Bóg miał kiedyś początek? Czy Pan Bóg miał kiedyś początek? Och nie! Bóg zawsze tu był! Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg I Pan, co był i jest i znów ma przyjść W Księdze Objawienia pisał Jan W Księdze Objawienia pisał Jan Objawienie św. jana 4,8
4.
4. Czy Bóg kiedyś umrze? Czy Bóg kiedyś umrze? - Nie! On żyje wiecznie! Czy Bóg kiedyś umrze? - Nie! On żyje wiecznie Na wieki, na wieki, na wieki, na wieki! On Bogiem żywym jest, On na wieki królem jest! Pisał Jeremiasz Od zawsze lata Twe i na pokolenia Twój nie przyjdzie kres, Ty jesteś wciąż ten sam Wyśpiewujmy ten psalm, 102. psalm Pan nasz żyje wiecznie Księga jeremiasza 10,10; Psalm 102,25 i 28
5.
5. Czy wielu bogów jest? Ref. Czy wielu bogów jest? Nie! Jeden jest, jedyny Bóg! Czy wielu bogów jest? Nie, jeden tylko jest Bóg! Przez proroka Izajasza Mówi Bóg: „Ja jestem Pan I nie ma Boga poza mną” Jam jest Pan, i innego nie ma, Ja jestem Pan Jam jest Pan, I jedynie ja I poza mną nikt nie jest Bóg Do mnie zwróćcie się, bym Zbawił was, krańce świata! Jam jest Pan Sprawiedliwy, Zbawiciel Do mnie zwróćcie się, bym Zbawił was, ludy świata! Jam jest Pan Księga izajasza 45
6.
6. W jak wielu osobach żyje Bóg? W jak wielu osobach żyje nasz jeden Bóg? Bóg istnieje w trzech osobach Niechaj łaska Jezusa Chrystusa, Niechaj Miłość Boga, Niech wspólnota I więź z Duchem Świętym Będą wśród was! Tak pisał Paweł List do Koryntian Łaska Pana niech będzie wśród Was 2 list dO KOryntian 13,13
7.
7. W jakich trzech osobach jest Bóg? W jakich trzech osobach jest Bóg? W jakich trzech osobach jest Bóg? Kim są trzy osoby? Kim są trzy osoby? W jakich trzech osobach jest Bóg? W trzech osobach jest Bóg: Bóg to Ojciec i Syn Boży i Duch Święty W trzech osobach jest Bóg: Bóg to Ojciec, Syn i Święty Duch Idźcie więc i nauczajcie narody Wszystkie, i chrzcijcie je W święte imię i Ojca, i Syna, I Świętego Ducha też Idźcie więc i nauczajcie narody Wszystkie, i chrzcijcie je W święte imię i Ojca, i Syna, I Świętego Ducha też Tak Mateusz w Ewangelii mówi nam Tak Mateusz w Ewangelii mówi nam ewangelia św. mateusza 28,19
8.
8. Gdzie jest Bóg? Dokądże ujść przed Twym duchem? I jakże przed Twym obliczem się skryć? Jeśli wzniosę się do Nieba, jesteś tam Kiedy w grobie spocznę, To Ty Też jesteś tam Gdzie jest Bóg? Wszędzie jest! Gdzie jest Bóg? Wszędzie jest! Pan nasz wszędzie jest! Śpiewajmy ten psalm za królem Dawidem Pan nasz wszędzie jest Psalm 139,7-8
9.
9. Czy Boga widać? Czy Boga widać? Nie – Pan Bóg jest duchem I On przecież nie ma ciała jak my Czy Boga widać? Nie, lecz choć nie widać, To wiem, że On widzi mnie Czy jam z bliska jedynie Bóg? Z daleka zaś wcale nie? Czy można się skryć gdzieś W zakamarkach Tak żebym nie widział nic? Czyż nie pełna jest ziemia mnie i niebo, Mówi Pan Tak Jeremiasz pisał i przestrzegał W księdze swej Księga jeremiasza 23,23-24
10.
10. Czy Bóg wie wszystko? Czy Bóg wie wszystko? Tak, Bóg wie wszystko Przed Nim ukryć nie da się nic On widzi nasz najmniejszy krok Wzrokiem obecny wśród ludzkich dróg Bóg przejrzy każdy mrok Bóg widzi dobro oraz zło On widzi nasz najmniejszy krok Wzrokiem obecny wśród ludzkich dróg Tak Księga Hioba uczy nas Czy Bóg wie wszystko? Tak, Bóg wie wszystko Przed Nim ukryć nie da się nic On widzi nasz najmniejszy krok Na każdym miejscu wzrok Jego jest Bóg przejrzy każdy mrok Bóg widzi dobro oraz zło On widzi nasz najmniejszy krok Na każdym miejscu wzrok Jego jest W Przypowieściach czytaj to Księga Przysłów (Księga PrzyPOwieści salOmOna) 15,3
11.
11. Czy Bóg wszechmocny jest? Czy Bóg wszechmocny jest? Tak, Bóg świętą wolą czyni, co chce Z Bogiem wszystko możliwe jest Tak Mateusz pisał nam ewangelia św. mateusza 19,26
12.
12. Kto cię stworzył? Kto cię stworzył? To Pan Bóg Kto cię stworzył? To Pan Bóg Kto cię stworzył? To Pan Bóg Pan Bóg stworzył mnie W Księdze Rodzaju przeczytasz Bóg swoje słowo rzekł I człowieka stworzył na własny obraz Na swój obraz uczynił go Stworzył więc Męża a z nim niewiastę też Kto cię stworzył? Pan Bóg stworzył mnie Księga rOdzaju 1,27
13.
13. Po cóż Bóg cię stworzył? Po cóż cię stworzył, Po cóż cię Bóg stworzył, Czy Ty to wiesz? Stworzył mnie, Bym chwalił Go wciąż I radował nim się na wieki Więc kiedy coś pijesz, coś jesz, Gdy cokolwiek czynisz, to To na bożą chwałę to czyń Po cóż cię stworzył? Po cóż cię Bóg stworzył? Czy Ty to wiesz? Stworzył mnie, Bym chwalił Go wciąż I radował nim się na wieki Więc kiedy coś piję, coś jem, Gdy cokolwiek czynię, to Zawsze Boga mego wychwalać tym chcę Do Koryntian swój pisząc list Tak o Bogu Paweł rzekł: Stworzył mnie, bym chwalił Go wciąż 1 list dO KOryntian 10,31
14.
14. Co Bóg jeszcze stworzył? Co Bóg jeszcze stworzył? Co jeszcze stworzył? Stworzył wszystko Wszystko stworzył Bóg! Najpierw niebiosa stworzył i ziemię, A potem stworzył Bóg Światłość dnia, ciemną noc Wodę i ląd, Drzewa i słońce, niebo i Ptaków, ryb i innych zwierząt całą moc Wieńcząc dzieło swoje zaś Człowieka stworzył Bóg! Stworzył na obraz swój Męża i kobietę stworzył Pan Księga Rodzaju mówi nam Księga rOdzaju 1
15.
15. Po co wszystko Bóg stworzył? Po co wszystko Bóg stworzył? Dla własnej chwały Dla własnej chwały Wszystko stworzył Bóg Bo z Niego, przez Niego, Dla Niego wszystko jest I Jemu jest chwała na wieki! Amen W liście do Rzymian napisał Paweł I Bogu jest chwała na wieki! Amen list dO rzymian 11,36
16.
16. Jak chwalić Boga? Jak chwalić Boga, czy wiesz? Ja chwalę Boga - czy wiesz? Kochając Go i robiąc, Co przykazuje nam To Micheasz, w księdze swej Prorok sam mówił nam Co jest dobre, czego żąda od nas Pan: Pełnić prawo i miłosiernym być I iść w pokorze, iść z Bogiem swym Księga micheasza 6,8
17.
17. Dlaczego sławimy Boga? Chwalcie Boga narody I wysławiajcie Go ludy Bo łaską swą darzy nas Dlaczego sławić Go masz? Ja wysławiać Go chcę! Dlaczego sławić Go masz? Bo On mnie stworzył! Dlaczego sławić Go masz? I wierny zawsze jest Ja wysławiać Pana chcę Psalm sto siedemnasty Chwalcie Boga narody! Bo łaską swą darzy nas On łaską swą darzy nas On łaską swą darzy nas PsaLm 117
18.
18. Kto pierwszym był rodzicem ? Kto pierwszym był rodzicem? Adam i Ewa Adam i Ewa Pierwsi rodzice Kto pierwszym był rodzicem? Adam i Ewa Adam i Ewa Pra-rodzicami są Rzekł Bóg: niedobrze jest, Gdy człowiek żyje sam Więc uczynię pomoc odpowiednią dlań Stworzył Pan Bóg więc kobietę I do męża przywiódł ją Imię Ewa jej dał i wnet została matką Dla wszystkich nas Biblia mówi nam Księga rOdzaju rOzdział 2 i 3
19.
19. Jak Bóg stworzył Adama i Ewę? Jak Bóg stworzył Adama i Ewę? Bóg z prochu ziemi Adama stworzył, Życie mu dał Jak Bóg stworzył Adama i Ewę? Bóg z prochu ziemi Adama stworzył, Życie mu dał Ewę Bóg stworzył z żebra Adama Księga Rodzaju, rozdział drugi, Człowieka z prochu ziemi Stworzył nasz Pan Księga Rodzaju, rozdział drugi Z żebra Adama stworzył Ewę nasz Bóg Księga rOdzaju 2,7; Księga rOdzaju 2,22
20.
20. Co Bóg dał Adamowi i Ewie oprócz ciała? Jakiż to dar dostali prócz ciał Ewa i Adam? Bóg dał im duszę, co nie umrze już Człowieka stworzył Bóg, Z prochu ziemi go stworzył I tchnął Pan w człowieka życia dar I człowiek stał się wnet żyjącą istotą, Bo tchnął Pan w człowieka życia dar Księga Rodzaju nam o tym mówi Że tchnął Pan w człowieka życia dar I człowiek stał się wnet żyjącą istotą, Bo tchnął Pan w człowieka życia dar, Bo tchnął Pan w człowieka życia dar Księga rOdzaju 2,7
21.
21. Czy masz duszę i ciało? Powiedz, czy masz duszę, tak samo jak ciało? Tak, mam swoją duszę, Co nie umrze już! Eklezjastes mówi w swej księdze: Do ziemi wróci się proch A co z duszą? Dusza wróci się tam, gdzie Bóg, Gdzie Bóg, co dał ją Księga KaznOdziei salOmOna (Księga ekLezjastesa) 12,7
22.
22. Jacy byli Adam i Ewa, gdy Bóg ich stworzył? Jacy byli Adam i Ewa, gdy Bóg ich stworzył? Byli szczęśliwi i święci Księga Rodzaju mówi, że Oboje tak byli szczęśliwi Księga Rodzaju mówi, że Że nie wiedzieli, co to wstyd Księga rOdzaju 2,25

about

Help us translate additional songs into Polish!

Visit songsforsaplings.com/missions/polish for more information


PoDzięKoWAniA
Szczególne podziękowania dla mojego męża Jamesa i dzieci: Andrew, Isaaca, Davida, Daniela, Katherine i Kristen.
A przede wszystkim dziękuję mojemu Panu i Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Od Niego, przez Niego i dla Niego istnieją wszystkie rzeczy. Jemu bądź chwała na wieki wieków. Amen.
Dana Dirksen
Dziękujemy Kościołowi Dobrego Pasterza (dobrypasterz.org.pl) za modlitwę i opiekę nad realizacją przedsięwzięcia.
Dziękujemy doktorowi Dariuszowi M. Bryćko za konsultację teologiczną tekstu polskiego. Dziękujemy Wojtkowi Smoczyńskiemu za udostępnienie studia Barrakuda.
Dziękujemy Danie Dirksen i jej współpracownikom z Songs for Saplings, zwłaszcza Liz, Jill i Boomerowi, za pomysł, pomoc i udostępnienie wszelkich materiałów. Czas spędzony przy pracy nad tą płytą był dla nas wszystkich radością i błogosławieństwem.
Ekipa realizująca polską wersję płyty
Teksty polskie są tłumaczeniem angielskiej wersji piosenek. Pytania i odpowiedzi zawarte w piosenkach oparte są na Małym Katechizmie Westminsterskim z 1647 r. W tłumaczeniu inspirującą rolę odegrały współczesne przekłady Pisma Świętego.
© 2014 Dana Dirksen All Rights Reserved

credits

released December 10, 2013

Autorką piosenek jest Dana Dirksen Tłumaczenie: Stanisław Waszak
Realizacja nagrań: Craig Smith, Dana Dirksen, Boomer Bate Wersja polska nagrana w Barrakuda Film Studio, Mastering: K. Evan Hodge IV @ Blackhorse Masters Produkcja: Dana Dirksen
Organizacja nagrania polskiej wersji językowej: Michał Rogatko
Gitara i instrumenty klawiszowe: Patrick Tetreault Gitara basowa: Craig Smith
Banjo: Peter Schwimmer
Perkusja: Tim Denny
Śpiewają:
Bogdan Byczyński 2, 5, 11, 13,
Agnieszka Komarczewska 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 Alicja Komarczewska 4, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 22
Ola Niemyska 3, 5, 15, 17, 18, 19
Sylwia Szuszkiewicz 9, 12, 22
Jadzia Waszak 8, 16, 17
Stanisław Waszak 8, 13, 16
Chórki:
Bogdan Byczyński, Agnieszka Komarczewska, Alicja Komarczewska, Amelia Komarczewska, Ola Niemyska, Helena Smoczyńska, Jadzia Waszak
Ilustracje i rysunki: Jessica Poundstone Layout wersji polskiej: Ula Wojciechowska
Więcej informacji: songsforsaplings.com/polski i dobrypasterz.org.pl


Help us translate additional songs into Polish!

Visit songsforsaplings.com/missions/polish for more information

license

all rights reserved

tags

about

Songs for Saplings Portland, Oregon

We create lively, fun songs that attempt to deliver the deepest Biblical truths in a format that children will love.

Songs for Saplings is James and Dana Dirksen. We live in Portland, OR, and have 6 beautiful children. We thank God that He has allowed us to share the Good News that Jesus came to seek and save that which was lost.

You can learn more about us at songsforsaplings.com
... more

contact / help

Contact Songs for Saplings

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account